Problemshooting
Als je in een vreemde taal of cultuur je doel wil bereiken en je goed wil voelen, moet je je bewust zijn van eventuele problemen. InterCulturate brengt je uitdagingen in kaart dankzij authentieke scenario’s of tests en ondersteunt je om ze aan te pakken en te overwinnen via een ruim aanbod.

Je kan op verschillende manieren aan de slag gaan:
• zelfgestuurd en autonoom
• in contactonderwijs
• met online of face-to-face coaching.

Leren voor het leven
InterCulturate helpt taalgebruikers op kruispunten van taal- en cultuurprocessen.

Al deze taalgebruikers willen zo efficiënt mogelijk tussen culturen en talen bewegen en met een klein beetje steun kunnen ze een heel stuk verder geraken.

InterCulturate helpt heel uiteenlopende groepen:
• verpleegkundigen, sociaal werkers, vertrouwenspersonen
• stagiaires tijdens stages in het buitenland

professionals actief in meertalige beroepscontexten
• nieuwkomers-professionals die zich professioneel inwerken …

Voor wat hoort wat
Terwijl je werkt aan je
interculturele taalvaardigheid
hou je je vorderingen bij
en verdien je badges.
Aan het einde van elk traject
krijg je een cijfer of een certificaat
en daarmee verwerf je
accreditatie voor de geleverde inzet.